Hygiëne en veiligheid

Het kinderdagverblijf voldoet in alle opzichten aan de aller strengste, nieuwe eisen.
Het is zeer veilig en kindvriendelijk ingericht.
Een paar voorbeelden hiervan zijn:

De brandveiligheid is optimaal.
De vluchtwegen zijn duidelijk aangegeven.

In de slaapruimten hangen rookmelders, die aangesloten zijn op een brandmeldcentrale welke direct verbonden is met de brandweer. Elk jaar houden we een brandoefening.

Aan de hygiëne stellen we uiteraard hoge eisen. De kinderen hebben een eigen bedje.
De bedjes worden minimaal 2 keer per week verschoond. Het gebouw wordt goed schoon gehouden door de leidsters. Ons hygiëneplan kunt u ter inzage mee naar huis nemen.

Ieder jaar maken wij een risico inventarisatie van de hygiëne en veiligheid. Vanuit deze inventarisaties worden actieplannen gemaakt.

De GGD controleert jaarlijks alle locaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in Dordrecht. Als een locatie op alle 7 domeinen een voldoende scoort, dan wordt het certificaat uitgereikt. 

Voor de Beverwijckstraat was onze laatste controle op 30 januari 2020. Het inspectierapport kunt u hier inzien. DEFINITIEF Inspectierapport KDV Happy4Kids bever

Voor de Burgraadt was onze laatste controle op 5 februari 2020. Het inspectierapport kunt u hier inzien. DEFINITIEF Inspectierapport KDV Happy4Kids Burg de Raadtsingel 

Beide locaties zijn in 2021 niet geïnspecteerd door de GGD.

 

Het gaat voor de dagopvang  om de volgende 7 domeinen:

Onze locaties

Beverwijckstraat

Burg. de Raadtsingel

Vraag meer info aan!