VVE

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Al onze leidsters hebben de certificering van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) eind 2011 behaald. 

Wij hebben gekozen voor Uk & Puk.

Uk & Puk is een unieke uitgave voor kindercentra. Met activiteiten voor kinderen van 0 tot 4 jaar, in horizontale én verticale groepen. Uk & Puk werkt aan de brede ontwikkeling van baby`s, dreumesen en peuters.

Unieke uitgave voor kinderen van 0-4 jaar

Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk. Alle activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk leert baby’s, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden. Door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

Het complete spelen, ontdekken en groeien

Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. Uk & Puk is gemaakt door Uitgeverij Zwijsen en de CED-Groep. Bij de ontwikkeling waren onder andere het ‘Pedagogisch kader kindercentra 0 – 4 jaar’ en de ‘Taallijn in de kinderopvang’ onze uitgangspunten.

Voor horizontale en verticale groepen

Het is makkelijk werken met Uk & Puk. U kunt direct aan de slag met praktische activiteitenkaternen in heldere taal. De activiteiten zijn flexibel en sluiten aan bij het normale dagritme van een kindercentrum. Consequent krijgt u aanwijzingen op maat voor elke leeftijdsgroep. En dat maakt Uk & Puk geschikt voor horizontale en verticale groepen.

Met praktische leidstervaardigheden

Uk & Puk stimuleert de ontwikkeling van baby’s, dreumesen en peuters. Door te spelen en te ontdekken, maar dat gaat niet vanzelf. Daarom vraagt Uk & Puk van pedagogisch medewerkers een actieve rol. Uk & Puk geeft hiervoor concrete aanwijzingen. Bij elke activiteit staan leidstervaardigheden: praktische handvatten met aandachtspunten, tips en suggesties.

Doorgaande ontwikkelingslijn naar de basisschool

Uk & Puk werkt doelgericht aan de doorgaande ontwikkelingslijnen voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Daardoor legt Uk & Puk een stevige basis voor het basisonderwijs. Met Uk & Puk groeien ukken als vanzelf toe naar groep 1. Als extra steuntje in de rug is er voor bijna 4-jarigen het activiteitenthema “Ik ga naar de basisschool”

Klik hier voor meer informatie over Uk & Puk

Onze locatie

Burg. de Raadtsingel

Vraag meer info aan!