Pedagogisch beleid

In het pedagogisch beleid sluiten we aan bij de belevingswereld van de kinderen.

We stimuleren het ontdekken van nieuwe mogelijkheden en het verwerven van nieuwe vaardigheden.

We helpen de kinderen bij het aanleren van sociale vaardigheden en bevorderen het contact tussen de kinderen onderling.

We leren ze om elkaar te helpen, om aan anderen hun eigen wensen duidelijk te maken en rekening met elkaar te houden.

We begeleiden de natuurlijke drang tot zelfstandigheid door de kinderen zelf
dingen te laten doen en kleine taken te geven die ze aankunnen, al naar gelang hun ontwikkeling.

Het pedagogische beleid staat beschreven in ons beleidsplan, dat ter inzage ligt op de locatie.

Onze locatie

Burg. de Raadtsingel

Vraag meer info aan!