Kinderdagverblijf

Kinderdagverblijf 0-4 jaar

Een veilige plek Als ouder is het een moeilijke stap uw kind aan de zorg van anderen toe te vertrouwen. Daarom moeten zowel uw kind als u zich thuisvoelen op de plek waar uw kind wordt opgevangen en verzorgd. De kinderdagverblijven van Happy 4 Kids bieden deze plek! Verzorging Wij houden zoveel mogelijk rekening met het individuele ritme van de baby’s voor wat betreft de voeding, het slapen en verschonen. De verzorging van de baby’s neemt een groot gedeelte van de dag in beslag. Het  gaat immers om meer dan eten geven en het verschonen van een luier. Juist het spelen met de baby geeft het thuisgevoel van vertrouwen, warmte en veiligheid. Naarmate de kinderen ouder worden, gaan ze telkens meer deelnemen aan het groepsgebeuren. Dat betekent samen fruit eten, samen brood eten, samen opruimen, samen afspraken maken, het samen gezellig maken en natuurlijk samen spelen.  Bij goed weer wordt er buiten gewandeld of gespeeld.

Ontwikkeling
Happy 4 Kids en haar pedagogisch medewerkers leggen bij de opvang  het accent op de ontwikkeling van beleven, voelen, zien en creëren. De dagelijkse activiteiten zorgen voor stimulatie van de verschillende zintuigen. Voorlezen, muziek, dans, naar buiten gaan, speelgoed, geuren, kleuren, vormen en volumes dragen er allemaal aan bij dat uw kind zich in de eerste jaren optimaal kan ontwikkelen in de groei naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Bijna net als thuis
De opvang vindt plaats in een sfeer van geborgenheid en veiligheid. Er is een vertrouwelijke band met de pedagogisch medewerkers en vriendjes en er wordt een duidelijk dagritme gevolgd. Een huiselijke sfeer waarin u en uw kind zich zullen thuisvoelen. 
Zien, beleven en genieten. 

Onze locatie

Burg. de Raadtsingel

Vraag meer info aan!