Kinderdagverblijf Dordrecht Centrum

Wij bieden kinderopvang die bijdraagt aan de ontplooiing en ontwikkeling van kinderen in een speciaal voor kinderen aangepaste omgeving waarbij een huiselijke, vertrouwde, veilige sfeer de leidraad is. De individuele ontwikkeling van uw kind staat centraal: in eigen tempo en op eigen niveau stimuleren we de persoonlijke en sociale ontwikkeling en is er aandacht voor de waarden en normen van onze samenleving. Wij proberen op onze locaties een totaal aanbod kinderopvang 0-4 jaar aan te bieden, zodat kinderen één vaste plek hebben naast thuis. Wij bieden dan (halve) dagopvang aan op ons kinderdagverblijf in Dordrecht Centrum.

Happy 4 Kids heeft 1 kinderdagverblijf in Dordrecht Centrum.

Op onze kinderdagverblijven wordt gewerkt met een educatief programma dat er voor kan zorgen dat er een aanbod op maat is. Uitgangspunt is: SPELEN IS LEREN. Alle kinderen spelen graag! Dit betekent dat een kind extra ondersteund, gestimuleerd of uitgedaagd wordt in het spel. Wij maken gebruik van het programma Uk&Puk. Samenwerking met ouders is een onderdeel van onze manier van werken. Wij bespreken graag met u hoe we de verantwoordelijk kunnen delen voor wat betreft de ontwikkeling van uw kind.

Daar waar het mogelijk is, worden onze tuinen zo ingericht dat er voor de kinderen de natuur een belevenis wordt en zijn wij minimaal één keer per dag buiten. Het kan gebeuren dat u uw kind op komt halen terwijl uw kind heerlijk in de tuin aan een waterplek met takjes in de modder zit te wroeten. Of dat u tussen de struiken twee kinderen ziet die al tien wormen hebben opgegraven. Kinderen plukken blaadjes en leggen die op een rijtje op de zandbakrand. Baby’s kunnen in overleg met ouders zo nu en dan buiten slapen in een kinderwagen.

Onze locaties

Burg. de Raadtsingel

Happy4kids in beeld

Vraag meer info aan!

Ik wil meer weten over :